גלה את החדשות של טכנולוגית Variobend UP ו-DOWN

גלה את החדשות של טכנולוגית Variobend UP ו-DOWN

מכופף כפול Variobend – סדרת הדגמים DB

דגמי DB משלבים תיאום מושלם של דיוק ומהירות גבוהה. תוכל לייצר באמצעות המכופף הכפול Variobend ביצרנות ללא תחרות החל בתכנות ועד לכיפוף.

סדרת הדגמים DB היא מכונות כיפוף ארוך בעלות עוצמה חזקה המצוידות בשתי לחיי כיפוף. המוצרים החדשים של ASCO כגון כיפוף קוני ותקיעה הדדית של פרופילים, גובה הפתיחה הגדול של לחי המתיחה, לחיי הכיפוף והמתיחה המצולעות העשויות פלדה קשיחה וכן מערכת הכיפוף הפטנטית בעלת לחיי הכיפוף המשופעות שייכים לציוד הבסיסי של כל דגם DB. גם מתקן הכיפוף היחיד במינו בעולם זמין עבור סדרת דגמים זו.

הדגמים זמינים באורך של 4 עד 12 מטר ובהספקי כיפוף של לוח פלדה של 1.50 מ”מ עד 2.00 מ”מ.

בצד ביצועי הכיפוף הגבוהים מאוד הדגמים מצוידים באפשרויות טכניות רבות, המספקים בהתאם לטרנד חלקים מכופפים מדויקים יותר בכל יחס. בצד הדיוק של החלקים המכופפים עומדים גם זמני הייצור במוקד כל החלטת רכישה. באמצעות הבקרה במקביל של שני צירים יבוצעו לדוגמה בהחלפת כיוון כיפוף אחד ההסעות הדרושות של לחי הכיפוף קדימה ואחורה, המיקום של סגירת העומק והסגירה של לחי הכיפוף יחד עם ובחלון זמן מתאים סמוך. יחד עם השילוב של טכנולוגית הסרוו בשימוש נוצרות באופן זה דינמיקות חד פעמיות המבטיחות הליכי תנועה מרשימים ומעל הכל יעילים מאוד.

המאפיין הבולט הוא הכיפוף החשמלי של הלחי העליונה. מערכת הכיפוף האוטומטית לחלוטין מבטלת לגמרי כיפופי יתר בצדדים החיצוניים של החלקים המכופפים. דבר זה מושג, בכך שהינעי סרוו מדויקים ביותר של כל מעמד מכונה בנפרד מתמקמים זה אל זה ללא קשר בסוג החומר ובחוזק החומר. אם המפעיל מעוניין מעבר לכך בתיקונים אינדיבידואליים, ניתן להתאים אותם בקלות ובאופן ידידותי מאוד למשתמש באמצעות בקרת המגע Variobend. כיפוף הלחי העליונה וטכנולוגית הסרוו זמינים כאופציה עבור סדרת הדגמים DB.

Variobend 4.0 - פתרונות תכנה

השווקים מצויים בשינוי מתמיד. עובדה זו גורמת גם בעיבוד המתכת למורכבות הולך וגודלת של המוצרים והתהליכים. קיימת דרישה לפתרונות יעילים, גמישים אבל מעל הכל ידידותיים למשתמש. פתרונות התכנה של ASCO יסייעו לך בדיוק בהתמודדות באתגר זה ובהפחתה בו זמנית של המאמצים הנדרשים. ייצור מרושת מפחית את סיכון השגיאות ומגדיל את הרווחיות.

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

The Variobend image brochure

את המכופף הכפול

מכופף כפול Variobend – סדרת הדגמים DB

דגמי DB משלבים תיאום מושלם של דיוק ומהירות גבוהה. תוכל לייצר באמצעות המכופף הכפול Variobend ביצרנות ללא תחרות החל בתכנות ועד לכיפוף.

סדרת הדגמים DB היא מכונות כיפוף ארוך בעלות עוצמה חזקה המצוידות בשתי לחיי כיפוף. המוצרים החדשים של ASCO כגון כיפוף קוני ותקיעה הדדית של פרופילים, גובה הפתיחה הגדול של לחי המתיחה, לחיי הכיפוף והמתיחה המצולעות העשויות פלדה קשיחה וכן מערכת הכיפוף הפטנטית בעלת לחיי הכיפוף המשופעות שייכים לציוד הבסיסי של כל דגם DB. גם מתקן הכיפוף היחיד במינו בעולם זמין עבור סדרת דגמים זו.

הדגמים זמינים באורך של 4 עד 12 מטר ובהספקי כיפוף של לוח פלדה של 1.50 מ”מ עד 2.00 מ”מ.

בצד ביצועי הכיפוף הגבוהים מאוד הדגמים מצוידים באפשרויות טכניות רבות, המספקים בהתאם לטרנד חלקים מכופפים מדויקים יותר בכל יחס. בצד הדיוק של החלקים המכופפים עומדים גם זמני הייצור במוקד כל החלטת רכישה. באמצעות הבקרה במקביל של שני צירים יבוצעו לדוגמה בהחלפת כיוון כיפוף אחד ההסעות הדרושות של לחי הכיפוף קדימה ואחורה, המיקום של סגירת העומק והסגירה של לחי הכיפוף יחד עם ובחלון זמן מתאים סמוך. יחד עם השילוב של טכנולוגית הסרוו בשימוש נוצרות באופן זה דינמיקות חד פעמיות המבטיחות הליכי תנועה מרשימים ומעל הכל יעילים מאוד.

המאפיין הבולט הוא הכיפוף החשמלי של הלחי העליונה. מערכת הכיפוף האוטומטית לחלוטין מבטלת לגמרי כיפופי יתר בצדדים החיצוניים של החלקים המכופפים. דבר זה מושג, בכך שהינעי סרוו מדויקים ביותר של כל מעמד מכונה בנפרד מתמקמים זה אל זה ללא קשר בסוג החומר ובחוזק החומר. אם המפעיל מעוניין מעבר לכך בתיקונים אינדיבידואליים, ניתן להתאים אותם בקלות ובאופן ידידותי מאוד למשתמש באמצעות בקרת המגע Variobend. כיפוף הלחי העליונה וטכנולוגית הסרוו זמינים כאופציה עבור סדרת הדגמים DB.

תוכנה

Variobend 4.0 - פתרונות תכנה

השווקים מצויים בשינוי מתמיד. עובדה זו גורמת גם בעיבוד המתכת למורכבות הולך וגודלת של המוצרים והתהליכים. קיימת דרישה לפתרונות יעילים, גמישים אבל מעל הכל ידידותיים למשתמש. פתרונות התכנה של ASCO יסייעו לך בדיוק בהתמודדות באתגר זה ובהפחתה בו זמנית של המאמצים הנדרשים. ייצור מרושת מפחית את סיכון השגיאות ומגדיל את הרווחיות.

מפרטים טכניים
סרטונים
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

ותמונות
הורדות

The Variobend image brochure

Variobend automation
The next level of efficiency

The automation of production processes is becoming increasingly relevant for small and medium-sized companies. Due to the ever-increasing shortage of skilled workers, it is becoming more and more important to make effective use of one‘s employees.

מכונת כיפוף ארוך Variobend
סדרת הדגם EB

סדרת הדגם EB Variobend משכנעת ברב תכליתיות מדויקת הודות למערכת הכיפוף המוגנת בפטנט. היא משלבת איכות מעולה, הפעלה פשוטה יחד עם יחסי עלות תועלת אטרקטיביים. למד עוד אודות החידוש בבניית מכונת כיפוף ארוך.

היזון חוזר של הלקוח
אנו חושבים, מפתחים ומתקשרים עם לקותותינו

שביעות הרצון של הלקוחות היא נמצאת בעדיפות העליונה שלVariobend-ASCO GmbH. לכן חשוב לנו, לקבל היזון חוזר מלקוחותינו.

שירות Variobend
מגיע במהירות

בחר בשירות שיקדם אותך גם בטווח הארוך. בוא ללמוד יותר אודות היצע השירות הכולל של ASCO. משירות לקוחות טכני ועד למימון.