Discover the innovations of VARIOBEND Long-length bending technology

Discover the innovations of VARIOBEND Long-length bending technology

מכונת כיפוף ארוך Variobend – סדרת הדגמים EB

דגמי EB משכנעים ברב התכליתיות המדויקת וביחסי עלות תועלת אטרקטיביים. הם מאחדים איכות מעולה והפעלה פשוטה.

סדרת הדגמים EB היא מכונות כיפוף ארוך בעלות ביצועים חזקים. מערכת הכיפוף המוגנת בפטנט עם לחי הכיפוף המשופעת לאחור מאפשרת מגוון פרופילים שלא נראה עד היום. החלל החופשי הגדול, הנוצר באמצעות לחי הכיפוף המשופעת, מאפשר יצירת פרופילים האפשרית רק באמצעות מכונות כיפוף ארוך Variobend. חידושי ASCO כגון הכיפוף הקוני והתקיעה ההדדית של פרופילים, לחיי הכיפוף והתפיסה המחולקות לצלעות והעשויות פלדת אל חלד, הכיפוף הידני, טכנולוגית הסרוו וכן הלחי העליונה הגלית החדשה זמינים כאופציה.

דגמי EB זמינים באורך של 4 עד 12 מטר וכן בהספקי כיפוף של לוח פלדה של 1.50 מ”מ עד 2.00 מ”מ.

בצד הדיוק של החלקים המכופפים עומדים גם זמני הייצור במוקד כל החלטת רכישה. בעזרת בקרת Variobend V-Touch הזמינה סטנדרטית תוכל להגדיל את הייצור הכולל, את היעילות ואת הידידות למשתמש המאוחדים ביחס שלא היה קיים עד כה. התכנה בולטת בידידותיות למשתמש ובמבנה מאוד מסודר. ניתן ליצור בניהול הפרופילים פרופילים רבים ותיקיות רבות ללא הגבלה. ניתן להעבירם, להעתיקם או לייצאם בלחיצה פשוטה.

Variobend 4.0 - פתרונות תכנה

השווקים מצויים בשינוי מתמיד. עובדה זו גורמת גם בעיבוד המתכת למורכבות הולך וגודלת של המוצרים והתהליכים. קיימת דרישה לפתרונות יעילים, גמישים אבל מעל הכל ידידותיים למשתמש. פתרונות התכנה של ASCO יסייעו לך בדיוק בהתמודדות באתגר זה ובהפחתה בו זמנית של המאמצים הנדרשים. ייצור מרושת מפחית את סיכון השגיאות ומגדיל את הרווחיות.

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

The VARIOBEND image folder

מכונת כיפוף ארוך Variobend

מכונת כיפוף ארוך Variobend – סדרת הדגמים EB

דגמי EB משכנעים ברב התכליתיות המדויקת וביחסי עלות תועלת אטרקטיביים. הם מאחדים איכות מעולה והפעלה פשוטה.

סדרת הדגמים EB היא מכונות כיפוף ארוך בעלות ביצועים חזקים. מערכת הכיפוף המוגנת בפטנט עם לחי הכיפוף המשופעת לאחור מאפשרת מגוון פרופילים שלא נראה עד היום. החלל החופשי הגדול, הנוצר באמצעות לחי הכיפוף המשופעת, מאפשר יצירת פרופילים האפשרית רק באמצעות מכונות כיפוף ארוך Variobend. חידושי ASCO כגון הכיפוף הקוני והתקיעה ההדדית של פרופילים, לחיי הכיפוף והתפיסה המחולקות לצלעות והעשויות פלדת אל חלד, הכיפוף הידני, טכנולוגית הסרוו וכן הלחי העליונה הגלית החדשה זמינים כאופציה.

דגמי EB זמינים באורך של 4 עד 12 מטר וכן בהספקי כיפוף של לוח פלדה של 1.50 מ”מ עד 2.00 מ”מ.

בצד הדיוק של החלקים המכופפים עומדים גם זמני הייצור במוקד כל החלטת רכישה. בעזרת בקרת Variobend V-Touch הזמינה סטנדרטית תוכל להגדיל את הייצור הכולל, את היעילות ואת הידידות למשתמש המאוחדים ביחס שלא היה קיים עד כה. התכנה בולטת בידידותיות למשתמש ובמבנה מאוד מסודר. ניתן ליצור בניהול הפרופילים פרופילים רבים ותיקיות רבות ללא הגבלה. ניתן להעבירם, להעתיקם או לייצאם בלחיצה פשוטה.

תוכנה

Variobend 4.0 - פתרונות תכנה

השווקים מצויים בשינוי מתמיד. עובדה זו גורמת גם בעיבוד המתכת למורכבות הולך וגודלת של המוצרים והתהליכים. קיימת דרישה לפתרונות יעילים, גמישים אבל מעל הכל ידידותיים למשתמש. פתרונות התכנה של ASCO יסייעו לך בדיוק בהתמודדות באתגר זה ובהפחתה בו זמנית של המאמצים הנדרשים. ייצור מרושת מפחית את סיכון השגיאות ומגדיל את הרווחיות.

מפרטים טכניים
סרטונים
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

ותמונות
הורדות

The VARIOBEND image folder

Variobend automation
The next level of efficiency

The automation of production processes is becoming increasingly relevant for small and medium-sized companies. Due to the ever-increasing shortage of skilled workers, it is becoming more and more important to make effective use of one‘s employees.

מכופף כפול Variobend
סדרת הדגם DB

סדרת הדגם DB Variobend משלבת תיאום מושלם של דיוק ומהירות גבוהה. תוכל לייצר באמצעות המכופף הכפול Variobend ביצרנות ללא תחרות החל בתכנות ועד לכיפוף. למד עוד אודות המכופף הכפול Variobend.

היזון חוזר של הלקוח
אנו חושבים, מפתחים ומתקשרים עם לקותותינו

שביעות הרצון של הלקוחות היא נמצאת בעדיפות העליונה שלVariobend-ASCO GmbH. לכן חשוב לנו, לקבל היזון חוזר מלקוחותינו.

שירות Variobend
מגיע במהירות

בחר בשירות שיקדם אותך גם בטווח הארוך. בוא ללמוד יותר אודות היצע השירות הכולל של ASCO. משירות לקוחות טכני ועד למימון.