Vzbudzujeme záujem zákazníkov po celom svete

Spoločnosť Variobend-ASCO GmbH sa upísala úlohe vyvíjať inovačné a fascinujúce dlhé ohýbacie stroje. So zápalom, nasadením a v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi sa spoločnosť Variobend-ASCO GmbH dokázala v priebehu krátkeho času vyvinúť na svetového lídra vo výrobe dlhých ohýbacích strojov.
Našou filozofiou je zohľadňovanie záujmov našich zákazníkov a ich požiadavky ako aj návrhy čo najrýchlejšie prevziať do sériovej výroby a spoločne s našimi zákazníkmi vyvíjať stroje zajtrajška. Takto vznikol aj náš patentovaný systém ohýbania Variobend so šikmo nastavenými ohýbacími čeľusťami.

Dlhé ohýbacie stroje a dvojité ohýbačky Variobend sa vyrábajú z dielov známych dodávateľov a pri ich výrobe dodržiavame najvyššie štandardy kvality. Presné výrobné tolerancie a úzkostlivá kontrola kvality vo všetkých výrobných a montážnych procesoch zaisťujú konštantne vysokú kvalitu sériovej výroby. Tým chceme vzbudiť záujem zákazníkov po celom svete.

Fokus
Growth Champion 15/16

Financial Times
European growth Champion 2016

Výrobca
svetového významu

Trvalá udržateľnosť
a zodpovednosť

Vytvárame inovácie a zážitky

Spoločnosť Variobend-ASCO GmbH sa upísala úlohe vyvíjať inovačné a fascinujúce dlhé ohýbacie stroje. So zápalom, nasadením a v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi sa spoločnosť Variobend-ASCO GmbH dokázala v priebehu krátkeho času vyvinúť na svetového lídra vo výrobe dlhých ohýbacích strojov. Našou filozofiou je zohľadňovanie záujmov našich zákazníkov a ich požiadavky ako aj návrhy čo najrýchlejšie prevziať do sériovej výroby a spoločne s našimi zákazníkmi vyvíjať stroje zajtrajška. Takto vznikol aj náš patentovaný systém ohýbania Variobend so šikmo nastavenými ohýbacími čeľusťami.

Dlhé ohýbacie stroje a dvojité ohýbačky Variobend sa vyrábajú z dielov známych dodávateľov a pri ich výrobe dodržiavame najvyššie štandardy kvality. Presné výrobné tolerancie a úzkostlivá kontrola kvality vo všetkých výrobných a montážnych procesoch zaisťujú konštantne vysokú kvalitu sériovej výroby. Tým chceme vzbudiť záujem zákazníkov po celom svete.

Žijeme trvalou udržateľnosťou a zodpovednosťou

Trvalá udržateľnosť a spoľahlivosť sú základnými hodnotami nášho smerovania a vedenia spoločnosti. Sme zameraní na zdravý a nepretržitý rast ako aj na zodpovednosť voči životnému prostrediu a spoločenskú zodpovednosť. Férové zaobchádzanie s našimi zamestnancami, čoho prejavom je veľmi malá fluktuácia, ako aj nepretržité vytváranie ďalších pracovných miest sú prejavom našej zodpovednosti a stabilnej hodnoty. Spoločnosť Variobend-ASCO GmbH sa angažuje v združeniach ako aj spolkoch a podporuje lokálne projekty pomoci.