Servis Variobend

Rýchlo k dispozícii

Vysoko kvalifikovaní servisní technici spoločnosti ASCO sú vám k dispozícii vždy, keď ich budete potrebovať. Či osobne u vás, prostredníctvom diaľkovej údržby alebo aplikácie. Môžete počítať s našou kompletnou podporou – počnúc inštaláciou, pokračujúc inšpekciami a údržbou až po opravu vášho zariadenia.

Servis po telefóne

Aby sme zvýšili dostupnosť vášho stroja, poskytuje spoločnosť ASCO v prípade vyskytujúcej sa poruchy možnosť IT bezpečnej diaľkovej údržby prostredníctvom vzdialeného prístupu. Naši vyškolení servisní technici spoločnosti ASCO sa po uvoľnení z vašej strany pripoja na váš stroj, aby mohli rýchlo a efektívne podporovať. Následne sa začne s opatreniami na odstránenie chýb. Samozrejme vás pritom bude podporovať náš servisný technik. Na servis so vzdialeným prístupom je potrebné iba začlenenie vášho stroja VARIOBEND do lokálnej siete s prístupom na internet.

Prehľad servisu po telefóne: *

  • Vzdialené odstránenie porúch prostredníctvom aktívneho prístupu na parametre stroja
  • Aktualizácie softvéru a firmvéru prostredníctvom spojenia so vzdialeným prístupom
  • Vypracovanie podrobných záznamov chýb
  • Špecifická inštruktáž po prípade poruchy
  • Po diaľkovej diagnostike nie je vo väčšine prípadov potrebný zásah na mieste inštalácie stroja.
  • K dispozícii sme od pondelka do štvrtka od 07:30 hod. do 16 hod. V piatok od 07:30 hod. do 12 hod.

* Diaľkovú údržbu si môžete pri objednávke svojho stroja VARIOBEND vybrať ako voliteľné vybavenie.

V-Mobile

Spájanie hodnôt

Pomocou nástroja Variobend V-MOBILE môžete optimalizovať svoje interné procesy a svoje procesy podstatne skrátiť.

S nástrojom Variobend V-MOBILE vám poskytujeme servisný nástroj osobitného druhu. Zobrazte si celý proces plánovania a výroby od nákresu až po výrobu profilov. V – MOBILE poskytuje svojim zákazníkom a partnerom nevídaný, inovatívny servisný nástroj, pomocou ktorého dokážete 24 hodín denne 365 dní v roku vypracovávať ponuky a umiestňovať objednávky. A navyše poskytuje táto aplikácia ešte omnoho viac!

Servis pre zákazníkov

Pravidelná, včasná a plánovateľná údržba zaručuje vysokú dostupnosť, produktivitu a bezpečnosť procesu vášho stroja. Naši vysoko kvalifikovaní servisní technici a certifikovaní celosvetoví partneri vykonávajú po celom svete údržbu podľa našich zadaní. Vykonaný servis sa realizuje na základe kontrolného zoznam údržby a potvrdzuje sa servisnou nálepkou na vašom stroji. Používame pritom výhradne iba originálne náhradné a servisné diely spoločnosti ASCO, ktoré zaručujú optimálnu prevádzku. Dohodnite si hneď teraz svoj termín servisu!

Dohodnite si termín!

Variobend-ASCO GmbH
Am Pfaffenkogel 9
83483 Bischofswiesen

Vaša kontaktná osoba:
Variobend-ASCO GmbH – Services
Sophie Ambrosch
Telephone: +49 (0) 8652 / 655 91 – 13
E-mail: s.ambrosch@variobend.de