Softvérové riešenia Variobend 4.0

Trhy sú vystavované neustálym zmenám. Aj v prípade spracovávania plechov to vedie k stále vyššej komplexnosti výrobkov, postupov a procesov. Žiadané sú efektívne, vysoko flexibilné ale predovšetkým používateľsky prívetivé riešenia. Softvérové riešenia od spoločnosti ASCO vám pomáhajú presne pri zvládaní týchto výziev a znižujú popritom ešte aj náklady. Do siete spojená výroba znižuje riziko chýb a zvyšuje ziskovosť.

Variobend V-Touch | Riadiaci systém stroja

Tak rýchlo ako nikdy predtým – od náčrtu po program ohýbania

Variobend V-Touch je jedinečným softvérom, ktorý spája efektívnosť a používateľskú prívetivosť do nevídaného vzťahu. Sériový riadiaci systém Variobend Touch vyniká svojou používateľskou prívetivosťou a jasne definovanou štruktúrou. V manažmente profilov dokážete vytvoriť ľubovoľný počet profilov a priečinkov. Tie dokážete jednoduchým dotykom presúvať, kopírovať alebo exportovať. Funkcie ako kužeľovité ohýbanie alebo vzájomne zasúvanie profilov ako aj simulácia ohýbania sú štandardom. Moderná 21,5“ plochá obrazovka s rozlíšením v in HD umožňuje optimálne zadávanie a zobrazovanie.

Prehľad V-Touch:

 • Moderný panel s nástrojmi pre jednoduchú navigáciu
 • Prehľadne usporiadaný manažment profilov
 • Nové profily môžete používateľsky prívetivo kresliť a okótovať prstom
 • Znázornenie v 2D alebo 3D
 • Automatický výpočet prírezov vr. faktora K (odpočítanie korektúry pre dĺžku príruby prostredníctvom preformovania ohybu)
 • Automatický výpočet sledu ohýbania na zníženie manipulácie s materiálom
 • V simulácii môžete skontrolovať kompletný proces ohýbania na prípadné kolízie
 • Grafické znázornenie farebnej alebo lícovej strany
 • Animovaný priebeh ohýbania v 2D na test kolízií
 • Výpočet predpokladaného trvania ohýbania *
 • Databáza materiálov na automatickú korekciu uhla v závislosti od materiálu a hrúbky
 • Program rezania vr. kužeľovitej funkcie rezania
 • Funkcia import a export
 • Rozhranie k rôznym softvérovým riešeniam (SEMA, BENDEX, NuIT) a systémom tovarového hospodárstva
 • Možnosť uloženia až 10 000 profilov

* Iba pre dvojité ohýbačky so systémom chápadiel

Variobend Pro 4.0

Zvýšte svoj výstup

Množstvo zákaziek a malé výrobné dávky – to pre vás znamená, že vaši operátori alebo programátori budú musieť rýchlejšie programovať – a to bez chýb! Pomocou softvéru Variobend Pro 4.0 máte dostatok času na efektívnu prípravu práce. Pre efektívne plánovanie pritom softvér Variobend Pro 4.0 znázorňuje všetky kroky procesu. Pomocou Variobend Pro 4.0 neprogramujete svoj dlhý ohýbací stroj alebo svoju dvojitú ohýbačku priamo na stroji, ale na jednom pracovisku alebo viacerých pracoviskách, a to paralelne s časom obrábania vo výrobe. Tento postup značne znižuje vedľajšie časy a dramaticky tým zvyšuje dostupnosť stroja. Odpadá tým časovo náročný tréning na stroji. Váš stroj Variobend tak pracuje produktívne a bez prestávky.

Prehľad Variobend Pro 4.0:

 • Moderný panel s nástrojmi pre jednoduchú navigáciu
 • Prehľadne usporiadaný manažment profilov
 • Funkcia importu (CAD-File, V-mobile, ďalšie rozhrania SEMA, NuIT atď.)
 • Používateľsky prívetivé kreslenie a kótovanie profilu
 • Zadávanie charakteristík materiálov (materiál, hrúbka, dĺžka a počet kusov)
 • 3D animovaný náhľad profilu
 • Automatický výpočet prírezov vr. faktora K (odpočítanie korektúry pre dĺžku príruby prostredníctvom preformovania ohybu)
 • Automatický výpočet sledu ohýbania prepočítava optimálne poradie ohýbania
 • Animovaný priebeh ohýbania na test kolízií
 • Nástroje pre kalkuláciu (predpokladané trvanie ohýbania *, výpočet prírezov)
 • Bezpapierový prenos priamo do stroja
 • Nastavenie dvoch strojov z iba jedného počítača
 • Vytváranie výrobných zákaziek s QR kódom prostredníctvom PDF

* Iba pre dvojité ohýbačky so systémom chápadiel

Šetrite čas a zvýšte svoju celkovú produktivitu

Po vytvorení zákazky prenesiete údaje bezpapierovo do stroja. Dodatočne môžete výrobnú zákazku exportovať ako PDF a automaticky opatriť jedinečným QR kódom. Vytvorené PDF potom odovzdáte operátorovi stroja. Operátor stroja naskenuje vyrábaný profil. Pomocou QR skenera vyvoláte a začnete okamžite vyrábať profil, ktorý ste predtým vytvorili v kancelárii, a to vr. všetkých charakteristík. Zabráňte sa neproduktívnym časom – využívajte inteligentný a maximálne efektívny softvér Variobend Pro 4.0.

Video Variobend Pro 4.0

Variobend App