Softwarové řešení Variobend 4.0

Trhy jsou vystavovány neustálým změnám. I v případě zpracovávání plechů to vede ke stále vyšší komplexnosti výrobků, postupů a procesů. Žádané jsou efektivní, vysoce flexibilní, ale především uživatelsky přívětivá řešení. Softwarová řešení od společnosti ASCO Vám přesně pomáhají při zvládání těchto výzev a snižují přitom navíc i náklady. Do sítě spojená výroba snižuje riziko chyb a zvyšuje ziskovost.

Variobend V-Touch | Řídící systém stroje

Tak rychlý jako nikdy před tím – od návrhu po program ohýbání

Variobend V-Touch je jedinečným softwarem, který spojuje efektivitu a uživatelskou přívětivost do nevídaného vztahu. Sériový řídicí systém Variobend Touch vyniká svojí uživatelskou přívětivostí a jasně definovanou strukturou. V knihovně profilů dokážete vytvořit libovolný počet profilů a složek. Ty dokážete jednoduchým dotykem přesouvat, kopírovat nebo exportovat. Funkce jako kuželovité ohýbání nebo vzájemné zasouvání profilů jakož i simulace ohýbání jsou standardem. Moderní 21,5″ plochá obrazovka s HD rozlišením umožňuje optimální zadávání a zobrazování.

Přehled V-Touch::

 • Moderní panel s nástroji pro jednoduchou navigaci
 • Přehledně uspořádaná knihovna profilů
 • Nové profily můžete uživatelsky přívětivě kreslit a dimenzovat prstem
 • Znázornění ve 2D nebo 3D
 • Automatický výpočet řezů vč. faktoru K (odpočet korektury pro délku příruby prostřednictvím deformace v ohybu)
 • Automatický výpočet sledu ohýbání pro snížení manipulace s materiálem
 • V simulaci můžete zkontrolovat kompletní proces ohýbání pro případné kolize
 • Grafické znázornění barevné nebo viditelné stranye
 • Animovaný příběh ohýbání ve 2D pro test kolizí
 • Výpočet předpokládaného času ohýbání *
 • Knihovna materiálů pro automatickou korekci úhlu v závislosti na materiálu a jeho tloušťce
 • Program řezání vč. kuželovité funkce řezání
 • Funkce importu a exportu
 • Rozhraní k různým softwarovým řešením (systémy SEMA, BENDEX, NuIT) a systémům pro správu zboží
 • Možnost uložení až 10.000 profilů

* Pouze pro dvojité ohýbačky se systémem upínek

Přehled Variobend Pro 4.0

Zvyšte svůj výkon

Množství zakázek a malé výrobní dávky – to pro vás znamená, že Vaši operátoři nebo programátoři budou muset rychleji programovat – a to bez chyb! Pomocí softwaru Variobend Pro 4.0 máte dostatek času na efektivní přípravu práce. Pro efektivní plánování přitom software Variobend Pro 4.0 znázorňuje všechny kroky procesu. Pomocí Variobend Pro 4.0 neprogramujete svojí dlouhou nebo dvojitou ohýbačku přímo na stroji, ale na jednom či více pracovištích, a to paralelně s časem ohýbání ve výrobě. Tento postup značně snižuje vedlejší časy a dramaticky tím zvyšuje dostupnost stroje. Odpadá tím časově náročný trénink na stroji. Váš stroj Variobend tak pracuje produktivně a bez přestávky.

VARIOBEND Pro 4.0:

 • Moderní panel s nástroji pro jednoduchou navigaci
 • Přehledně uspořádaná knihovna profilů
 • Funkce importu (CAD-File, V-Mobile, další rozhraní SEMA, NuIT, atd.)
 • Uživatelsky přívětivé kreslení a dimenzování profilu
 • Zadávání charakteristik materiálů (materiál, tloušťka, délka a počet kusů)
 • 3D animated thumbnails of the profiles
 • Automatický výpočet řezů vč. faktoru K (odpočet korektury pro délku příruby prostřednictvím deformace v ohybu)
 • Automatický výpočet sledu ohýbání přepočítává optimální pořadí ohýbání
 • Animovaný příběh ohýbání pro test kolizí
 • Nástroje pro kalkulaci (předpokládaný čas ohýbání *, výpočet řezu)
 • Bezpapírový přenos přímo do stroje
 • Nastavení dvou strojů jen z jednoho počítače
 • Vytváření výrobních zakázek s QR kódem prostřednitvím PDF

*  Pouze pro dvojité ohýbačky se systémem upínek

Šetřte čas a zvyšte svou celkovou produktivitu

Po vytvoření zakázky přenesete údaje do stroje bezpapírově. Dodatečně můžete výrobní zakázku exportovat do PDF a automaticky opatřit jedinečným QR kódem. Vytvořené PDF pak odevzdáte operátorovi stroje, který vyráběný profil naskenuje. Pomocí QR skeneru vyvoláte a začnete okamžitě vyrábět profil, který jste předtím vytvořili v kanceláři, a to včetně všech charakteristik.

Video Variobend Pro 4.0

Variobend App