Rozwiązania softwarowe Variobend 4.0

Rynki poddawane są stałym zmianom. Również i w obróbce blach obserwujemy ciągle zwiększający się stopień złożoności produktów i procesów. Popyt jest na rozwiązania efektywne i wysoce elastyczne, oraz przede wszystkim przyjazne w obsłudze. Rozwiązania softwarowe ASCO pomagają Państwu zapanować nad tymi wyzwaniami i jednocześnie zmniejszać koszty. Usieciowana produkcja zmniejsza ryzyko błędów i podwyższa rentowność.

Variobend V-Touch | Sterowanie maszyną

Szybko jak nigdy dotąd od szkicu do programu gięcia

Variobend V-Touch jest jedynym w swym rodzaju oprogramowaniem, które jednoczy w sobie efektywność i przyjazną obsługę w sposób dotąd niespotykany. Seryjny sterownik Variobend Touch zachwyca dzięki swej łatwości w obsłudze i jasnej strukturze. W zarządzaniu profilami można wykonać dowolnie dużo profili i katalogów. Poprzez proste dotknięcie można je przesuwać, kopiować lub eksportować. Funkcje, jak na przykład gięcie zbieżne lub łączenie wtykowe profili, a także symulacja gięcia należą do standardu. Nowoczesny płaski ekran 21,5” w rozdzielczości HD umożliwia optymalne wczytywanie i prezentację.

Krótkie omówienie V-Touch:

 • Nowoczesny panel sterowania do prostej nawigacji.
 • Przejrzyście urządzone zarządzanie profilami
 • Nowe profile można łatwo rysować i wymiarować palcem.
 • Prezentacja dwu- i trójwymiarowa
 • Automatyczne obliczenie przycięcia wraz ze współczynnikiem K (korekta z powodu zmniejszenia na skutek odkształceń podczas gięcia)
 • Automatyczne obliczanie sekwencji gięcia w celu zmniejszenia manipulowania materiałem
 • W symulacji można kompletny przebieg gięcia sprawdzić pod względem niewystępowania kolizji
 • Prezentacja graficzna po stronie koloru lub widocznej
 • Animowany w dwóch wymiarach przebieg gięcia w celu sprawdzania ewentualnych kolizji
 • Obliczanie przewidywanego czasu gięcia *
 • Baza danych materiałowych do automatycznej korekty kąta w zależności od materiału i grubości
 • Program cięcia wraz ze zbieżną funkcją cięcia
 • Import i eksport funkcji
 • Interfejs dla różnych wariantów oprogramowania (SEMA, BENDEX, NuIT) i systemów gospodarki materiałowej
 • Możliwe zapisanie ponad 10.000 typów profili

* Tylko w przypadku giętarki podwójnej z systemem chwytaka

Variobend Pro 4.0

Zwiększcie Państwo swą przepustowość

Wiele zleceń i krótkie serie – oznacza to dla Państwa, że operator maszyny lub programista muszą szybciej programować – i to bezbłędnie! Dzięki Variobend Pro 4.0 mają Państwo wystarczająco czasu na efektywne przygotowanie prac. Oprogramowanie Variobend Pro 4.0 tworzy przy tym kroki procesowe dla efektywnego projektowania. Za pomocą Variobend Pro 4.0 zaprogramują Państwo swą wzdłużną giętarkę krawędziową lub swą giętarkę podwójną nie na samej maszynie, lecz jednym lub kilku miejscach pracy równolegle do głównego czasu produkcji. Takie postępowanie znacznie eliminuje czasy dodatkowe, a dyspozycyjność maszyny rośnie radykalnie. Odpada czasochłonne szkolenie przy maszynie. Państwa Variobend pracuje w ten sposób produktywnie i bez przerwy.

Przegląd Variobend Pro 4.0:

 • Nowoczesny panel sterowania do prostej nawigacji.
 • Przejrzyście urządzone zarządzanie profilami
 • Funkcja importu (plik CAD, V-Mobile, kolejne interfejsy SEMA, NuIT itp.)
 • Łatwe w obsłudze kreślenie i wymiarowanie profilu
 • Wczytanie charakterystyki materiałowej (materiał, grubość, długość oraz ilość sztuk)
 • Animowany w trzech wymiarach pokaz profilu
 • Automatyczne obliczenie przycięcia wraz ze współczynnikiem K (korekta z powodu zmniejszenia na skutek odkształceń podczas gięcia)
 • Automatyczne obliczanie sekwencji gięcia na podstawie optymalnej kolejności gięcia.
 • Animowany przebieg gięcia w celu sprawdzania ewentualnych kolizji.
 • Narzędzia obliczeniowe (przewidywany czas gięcia*, obliczanie przycięcia)
 • Bezpośrednia transmisja do maszyny bez dokumentacji papierowej
 • Sterowanie dwoma maszynami tylko z jednego komputera
 • Sporządzanie zleceń produkcyjnych z kodem QR poprzez PDF

* Tylko w przypadku giętarki podwójnej z systemem chwytaka

Oszczędzają Państwo czas i zwiększają całkowitą wydajność

Po sporządzeniu zlecenia, przesyłają Państwo dane do maszyny bez konieczności sporządzania dokumentacji papierowej. Dodatkowo, można zlecenie produkcyjne wyeksportować jako PDF i automatycznie opatrzyć jednorazowym kodem QR. Sporządzony PDF zostaje następnie przekazany operatorowi maszyny. Operator maszyny skanuje profil, który ma zostać wyprodukowany. Za pomocą skanera QR następuje wywołanie uprzednio wykonanego w biurze profilu z całą jego charakterystyką oraz jego natychmiastowa produkcja. Unikajcie Państwo bezproduktywnych przestojów – Wykorzystajcie Państwo inteligentnego i niezwykle efektywnego Variobend Pro 4.0.

Video Variobend Pro 4.0

Variobend App