Variobend 4.0 - פתרונות תכנה

השווקים מצויים בשינוי מתמיד. עובדה זו גורמת גם בעיבוד המתכת למורכבות הולך וגודלת של המוצרים והתהליכים. קיימת דרישה לפתרונות יעילים, גמישים אבל מעל הכל ידידותיים למשתמש. פתרונות התכנה של ASCO יסייעו לך בדיוק בהתמודדות באתגר זה ובהפחתה בו זמנית של המאמצים הנדרשים. ייצור מרושת מפחית את סיכון השגיאות ומגדיל את הרווחיות.

Variobend V-Touch | בקרת מכונה

במהירות גבוהה יותר מתמיד מהתרשים לתכנית הכיפוף

Variobend V-Touch היא תכנה יחידה במינה המאחדת את היעילות ואת הידידותיות למשתמש באופן שלא היה כמוהו עד היום. הבקרה הסדרתית Variobend Touch בולטת בידידותיות למשתמש ובמבנה מאוד מסודר. ניתן ליצור בניהול הפרופילים פרופילים רבים ותיקיות רבות ללא הגבלה. ניתן להעבירם, להעתיקם או לייצאם בלחיצה פשוטה. פעולות כגון כיפוף קוני או תקיעה פנימית של פרופילים וכן הדמיית כיפוף הופכות להיות סטנדרטיות. הצג השטוח המודרני 21.5“ ברזולוצית HD מאפשר הזנה ותצוגה אופטימליות.

V-Touch בקיצור:

 • לוח הפעלה מודרני לניווט קל
 • ניהול פרופילים בעיצוב מסודר
 • ניתן לשרטט ולמדוד פרופילים חדשים באצבע באופן ידידותי למשתמש
 • תצוגת 2D ו-3D
 • חישוב חיתוכים אוטומטי כולל גורם K (הפחתת תיקון לאורכי השוקיים באמצעות שינוי צורת הכיפוף)
 • חישוב רצף כיפוף אוטומטי להפחתת עיבוד החומר
 • ניתן לבדוק את הליך הכיפוף כולו באמצעות הדמיה כדי למנוע התנגשות
 • תצוגה גרפית של הצד הצבוע או הנראה
 • סרטון רצף כיפוף ב-2D לבדיקת התנגשויות
 • חישוב זמן הכיפוף המשוער *
 • מאגר נתוני חומרים לתיקון זווית אוטומטי בהתאם לחומר ולחוזק
 • תכנית חיתוך כולל פעולת חיתוך קונית
 • פעולת ייבוא וייצוא
 • ממשק עבור פתרונות תכנה שונים (SEMA, BENDEX, NuIT) ומערכות ניהול סחורה שונות
 • ניתן לבצע שמירה של מעל 10,000 פרופילים

* רק עבור מכופף כפול עם מערכת תפיסה

Variobend Pro 4.0

הגבר את הייצור שלך

הזמנות רבות וגדלי חלקים קטנים – המשמעות עבורך היא שמפעיל המכונה והמתכנת שלך חייבים לתכנת מהר יותר – וללא שגיאות! באמצעות Variobend Pro 4.0 נותר לך די זמן להכנה יעילה של העבודה. תכנת Variobend Pro 4.0 משרטטת תוך כדי כך את כל שלבי התהליך לתכנון יעיל. באמצעות Variobend Pro 4.0 תוכל לתכנת את מכונת הכיפוף הארוך שלך או את המכופף הכפול לא במכונה, אלא במקום עבודה אחד או בכמה, ברוב הזמן במקביל לייצור. אופן פעולה זה מפחית באופן משמעותי את זמני הביניים ומגדיל באופן זה באופן דרמטי את זמינות המכונה. באופן זה מתבטל הצורך בהכשרה ממושכת במכונה. Variobend פועלת באופן זה באופן יצרני ללא הפסקה.

Variobend Pro 4.0 בקיצור:

 • לוח הפעלה מודרני לניווט קל
 • ניהול פרופילים בעיצוב מסודר
 • פעולת ייבוא (קובץ CAD, V-mobile, ממשקים נוספים SEMA, NuIT וכו’)
 • רישום ומדידת פרופילים ידידותיים למשתמש
 • הזנת אפיוני חומרים (חומרים, חוזק, אורך ומספר יחידות)
 • תצוגת סרטוני 3D של הפרופילים
 • חישוב חיתוכים אוטומטי כולל גורם K (הפחתת תיקון לאורכי השוקיים באמצעות שינוי צורת הכיפוף)
 • חישוב רצף כיפוף אוטומטי מחשב את רצף הכיפוף האופטימלי
 • סרטון רצף כיפוף לבדיקת התנגשויות
 • כלי חישוב (זמן הכיפוף המשוער *, חישוב חיתוך)
 • שידור ללא צורך בנייר ישר למכונה
 • בקרה שתי מכונות מהמחשב
 • יצירת הזמנות ייצור עם קוד QR באמצעות PDF

* רק עבור מכופף כפול עם מערכת תפיסה

חסוך זמן והגדל את היצרנות הכוללת

עם יצירת ההזנה הנתונים מועברים למכונה ללא צורך בנייר. בנוסף ניתן לייצא את הזמנת הייצור בצורת PDF ולצציד אותה אוטומטית בקוד QR חד פעמי. ניתן להעביר את ה-PDF שנוצר למפעיל המכונה. מפעיל המכונה סורק אותו לפרופיל המיוצר. הפרופיל שנוצר קודם במשרד ייפתח בעזרת סורק ה-QR כולל כל המאפיינים וניתן מיד לייצר אותו. הימנע מזמנים ללא ייצור – השתמש ב-Variobend Pro 4.0 האינטליגנטית והיעילה מאוד.

Video Variobend Pro 4.0

Variobend App